Zajęcia dodatkowe

 • Przedszkole oferuje:
 • Język angielski
 • Zajęcia taneczne
 • Gimnastykę korekcyjną
 • Zajęcia komputerowe
 • Karate
 • Jogę
 • Zumbę

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej prowadzone są w sali specjalnie do nich przystosowanej. Odbywają się dwa razy w tygodniu w grupach mieszanych pod względem występującej wady, wieku i płci. W każdej grupie dziecko dąży do uzyskania prawidłowej postawy ciała oraz korygowania własnej sylwetki w różnych pozycjach. Ze względu na trudność wykonywanych ćwiczeń w gimnastyce korekcyjnej zajęcia są urozmaicone poprzez wprowadzenie dużej ilości zabaw dla dzieci. Podczas zajęć dzieci wyrabiają świadomość potrzeby utrzymania prawidłowej postawy ciała w trakcie ćwiczeń i wszelkich codziennych czynności. Dzieci zdobywają umiejętność zastosowania ćwiczeń oddechowych ogólnych („odruchowe”) i specjalnych, które stosują w czasie wykonywania ćwiczeń, w których bierze udział świadomość. Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące oraz uzupełniające są dostosowane odpowiednio do rodzaju wady, wieku rozwoju biologicznego uczestnika zajęć. Zajęcia prowadzone są zgodnie z tokiem lekcji gimnastyki korekcyjnej, który określa kolejność ćwiczeń tak, aby ich natężenie wzrastało stopniowo, a następnie opadało. Zajęcia prowadzi p. łukasz Śniegowski.

ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia taneczne odbywają się raz w tygodniu w grupach 4, 5 i 6-latków. W każdej z tych grup odbywa się 30 min zajęć. Rudolf Laban – twórca nowoczesnej, twórczej i ekspresyjnej gimnastyki twierdził, że ruch jest wyrazem potrzeby ludzkiej aktywności. Przez ruch ciała uczymy się nawiązać kontakt z otaczającym nas światem.

Niebagatelną funkcją tańca jest to, że wzmaga on poczucie tożsamości kulturowej, pozwala poznać motywy taneczne – perełki polskiej kultury ludowej, a także polubić elementy tańców innych narodów. Taniec jest nie tylko uniwersalnym językiem komunikacji między ludźmi, ale także nośnikiem wartości piękna. Jest różnorodną formą rozrywki: ciekawej, niebanalnej i rozwijającej.

Dzieci uczą się nie tylko tańców narodowych, ale również tańców integracyjnych i dyskotekowych. Tańce dają dzieciom dużo radości i pomagają tworzyć atmosferę w grupie. Dzięki swej prostocie i powtórzeniom poszczególnych elementów tańca zachęcają do sięgania po to, co wydaje się nieosiągalne. Pozwalają pokonać samego siebie, pozbyć się obaw ( nie umiem, będą się ze mnie śmiać), zapomnieć o animozjach i z życzliwością zwracać się do innych. Dają poczucie bezpieczeństwa, jakie płynie z tego, że jest się akceptowanym w grupie. Wspólnie z dziećmi czerpiemy jak najwięcej ciepła płynącego ze wspólnego tańczenia w grupie. Zajęcia prowadzi p. Paulina Sobowiec.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań.

Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesów w szkole. Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobody posługiwania się mową. Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, to też powinno się możliwie wcześnie rozpocząć świadome jej usprawnianie oraz korygowanie wszelkich zaburzeń.

Normą rozwojową jest, jeśli dziecko w wieku:

 • 3 lat – porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski (p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź, ć, dź, j, k, ki, g, gi, h);
 • 4 lat – wymawia s, z, c, dz;
 • 5,6 lat – wymawia sz, ż, cz, dż, r;
 • 7 lat – ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

Na początku roku szkolnego w naszym przedszkolu logopeda przeprowadza wśród dzieci 4, 5 i 6-letnich przesiewowe testy logopedyczne, które pozwalają ocenić poziom rozwoju mowy.

W przedszkolu zajęcia logopedyczne odbywają się codziennie. Prowadzone są indywidualnie z dziećmi, które mają różne wady wymowy oraz ćwiczenia grupowe, w których biorą udział wszystkie dzieci. Ćwiczenia te mają na celu wspomaganie rozwoju mowy, odbywają się w formie zabawowej. Stopień trudności oraz zakres ćwiczeń dostosowany jest do danej grupy wiekowej.

Każde dziecko uczęszczające na zajęcia logopedyczne posiada własną kartotekę oraz zeszyt ćwiczeń, w którym zawarte są wskazówki do pracy w domu z rodzicami.Zajęcia prowadzi p. Paulina Sobowiec.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Zajęcia komputerowe odbywają się raz w tygodniu w każdą środę i są przeznaczone dla dzieci 5 i 6 letnich. W ramach zajęć dzieci zdobywają następujące umiejętności:

- włączanie i wyłączanie komputera
- posługiwanie się myszką
- uruchamianie wybranych programów komputerowych
- posługiwanie się edytorem tekstu
- rozwiązywanie wyznaczonych zadań edukacyjnych
- otwieranie „bezpiecznych stron internetowych” dla dzieci

Zajęcia prowadzi p. Aneta Ignaczak.

KARATE

Zajęcia z karate odbywają się raz w tygodniu i przeznaczone są dla dzieci 4, 5 i 6-letnich.

Prowadzone są w małych grupach z duzą ilością ćwiczeń korekcyjnych i ogólnorozwojowych.

Dzieci mogą bliżej poznać styl karate SHOTOKAN, a podczas treningów zdobywają odwagę, pewność siebie

oraz uczą się samodyscypliny. Zajęcia odbywają sie w przestronnej sali, prowadzi je doświadczony instruktor- 

trener Kadry Polski kadetów i juniorów PZK "Fudokan"- p. Jan Jankowski.


 

JOGA

Zajęcia z jogi odbywają się raz w tygodniu i uczęszczają na nie dzieci 5 i 6-letnie.
 

Pięciolatki mogą ćwiczyc jogę w formie krótkich zabaw, sześciolatki są już gotowe do bardziej 

zaawansowanych ćwiczeń. Joga pomaga niwelować nawykowe wady postawy, stymuluje prawidłowy 

rozwój kości i mięśni, wzmaga umiejętność uwagi i koncentracji, uodparnia na stres, wycisza i uczy relaksu.

Ćwiczenia wplecione są w historyjki i bajki o zwierzętach i naturze, łączą pracę nad ciałem i umysłem

z technikami relaksacyjnymi.

Zajęcia prowadzi certyfikowana instruktorka jogi i kinezjologii dziecięcej- p. Magdalena Donarska.

 


 


 
« powrót