Plan dnia

Plan dnia w naszym przedszkolu zawiera zwykle następujące elementy:

6:00

 • Zabawy indywidualne lub w małej grupie
 • Wyrównywanie deficytów rozwojowych  oraz rozwijanie zdolności dzieci
 • Uczestniczenie w zagospodarowywaniu sali oraz w czynnościach porządkowych

8:30 lub 9.00

 • Śniadanie

9:00 lub 9.30

 • Zajęcia rozwijające naturalną chęć poznawania świata, aktywność umysłową, plastyczną, muzyczną, ruchową i werbalną
 • Korzystanie z różnych źródeł informacji, odkrywanie i kreowanie rzeczywistości podczas wycieczek i zabaw

10:00

 • Doskonalenie swobodnego wyboru aktywności w sali  bądź zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, zajęcia gimnastyczne

11:00

 • Realizacja swoich zainteresowań i potrzeb podczas zajęć warsztatowych i zajęć zorganizowanych

11:30 lub 12.00

 • Obiad

12:00

 • Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne
 • Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, pozostałe dzieci zabawy dowolne

13:00

 • Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery

14:30

 • Podwieczorek

15:00

 • Zabawy w kącikach zainteresowań: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne i inne

 
« powrót