Nasze przedszkole

Przedszkole “Kacperkowy Światek” w Bydgoszczy usytuowane jest przy ulicy Wielorybiej 18.
Dyrektorem przedszkola jest Adriana Nowak.
Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Funkcjonalne, i estetycznie urządzone sale zabaw, i zajęć dla dzieci, piękny plac zabaw oraz pracownię komputerową i bibliotekę.
Bogata jest oferta zajęć dodatkowych:

 • zabawy z językiem angielskim
 • rytmika,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zespól wokalno-instrumentalny,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia rzeźbiarskie,
 • zajęcia z malarstwa,
 • zajęcia plastyczne,
 • kółko teatralne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia logopedyczne,
 • religia,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia doświadczalne,
 • opieki psychologa,
 • karate,
 • joga,
 • zumba,
 • dogoterapia,

Obecnie z przedszkola korzysta 147 dzieci. Pracuje w nim 18 nauczycieli oraz 12  pracowników administracyjno — obsługowych. Nauczyciele pracujący w placówce posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, logopedii, psychologii oraz pedagogiki specjalnej. Ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w kursach, szkoleniach, studiach wyższych. Praca z dziećmi jest dla nich pasją. Nauczyciele wspomagają rozwój dzieci, zwracając szczególną uwagę na ich wrodzone zdolności, predyspozycje, potencjał, kierując się uniwersalnymi wartościami. W trakcie codziennych zajęć nauczyciele rozbudzają i rozwijają zainteresowania dzieci plastyką, muzyką, literaturą, teatrem, tańcem.

Priorytetowymi założeniami na rok szkolny 2015/201 są:

 • Rozwijanie swobodnej aktywności dziecka
 • Kształtowanie zainteresowań czytelniczych

Przedszkole stara się być otwarte na środowisko w którym funkcjonuje, biorąc udział w przeglądach i konkursach urządzanych przez inne placówki. Przedszkole stara się zaspakajać wszystkie potrzeby dzieci, także i te związane z rozrywką. Organizuje przedstawienia, koncerty, bale przebierańców, zabawy.

Przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do 17.00